Menu
Close Menu
Clubaichean ¦ Clubs

Fiosrachadh mu dheidhinn Clubaichean Àrd-sgoil ¦ Information about Secondary Clubs

Tha sinn a’ miannachadh gun gabh a h-uile sgoilear aon chlub co-dhiù agus a chumail ris chun an deireadh. Liosta clubaichean ùra ri thighinn.
 
¦ It is expected that pupils should attend at least one club for its duration. Updated list of clubs to follow.