Menu
Close Menu
Luchd-obrach Sgoil-Àraich ¦ Nursery Staff

Luchd Obrach ¦ Nursery Staff

Ceannard ¦ Headteacher- Dr. Donalda McComb

Iar Cheannard ¦ Depute Headteacher - Nellie MacIntyre (Responsible for the management of the nursery class)

Neach Stiùiridh an Sgioba ¦ Team Leader - Christine Bradford

Oifigear Leasaiche na Cloinne ¦ Child Development Officer- Annemarie MacKenzie

Oifigear Leasaiche na Cloinne ¦ Child Development Officer  - Shona Campbell

Oifigear Leasaiche na Cloinne ¦ Child Development Officer - Janet MacDonald

Oifigear Leasaiche na Cloinne ¦ Child Developement Officer - Laura McIlmurray

Early Years Modern Apprentice - Cara Honeyman