Menu
Close Menu
Naidheachdan Bun-sgoile ¦ Primary News
Cuairt gu Moldobha An-uiridh ¦ Trip to Moldova Last Year

Seo bhideo beag mun champa san robh Miss Macaulay an sàs samhradh sa chaidh ann am Moldobha. Mòran taing dhuibh uile. Leis an t-airgead a chruinnich SGG chuir sinn 7 duine deug dhan champa!

Here is a video showing the summer camp that Miss Macaulay was involved last summer in Moldova. Thank you to everyone at SGG who donated money and as a school we sent 17 young people to the camp!