Menu
Close Menu
Naidheachdan Bun-sgoile ¦ Primary News
Device Squad

A’ sireadh theaghlaichean!

 

Tha Bees Nees Media a’ clàradh paidhleit airson sreath ùr de phrògraman airson a’ BhBC, fon ainm Luchd-saoraidh nan Sgrìnichean.

 

Càite bheil sibhse a’ tighinn a-steach?

Tha sinn a’ sireadh teaghlach le Gàidhlig airson pàirt a ghabhail anns a’ phaidhleat seo. Tha sinn a’ coimhead airson pàrantan agus clann a th’ air am beò-ghlacadh le bhith air loidhne; teaghlach a tha cho tric an eisimeil air innealachdan ’s nach eil iad a’ faighinn cus ùine a bhith cruinn còmhla air a shàilleabh.

http://www.glasgowgaelic.glasgow.sch.uk//Websites/SchMixedGlasgowGaelic/UserFiles/file/Device%20Squad%20info.pdf