Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Taic a Bharrachd Deuchainnean ¦ Exam Supported Study Timetable

 

 

1

9.10 -10.00

2

10.00 - 10.50

3

11.05 - 11.55

4

11.55 - 12.45

5

1.25 2.15

6

2.15 – 3.05

7

3.05 – 3.55

Diluain

30 Giblean

 

 

 

 

 

 

N5 English Mrs MacKenzie

 

English Mr Graham

 

English poetry Ms Kelman/

Ms Johnson

 

N5 English

Mrs MacKenzie

 

English

Mr Graham

English poetry Ms Kelman /

Ms Johnson

 

N5 English

Mrs MacKenzie

 

English

Mr Graham

 

Dimàirt

1 Cèitean

 

 

 

 

 

 

Mrs Coghill

N5 Maths, S4 and S5/6

Mrs Coghill

N5 Maths, S4 and S5/6

Diciadain

2 Cèitean

 

 

N5 Maths, S4 and S5/6

 

H/AH Maths

 

 

N5 Maths, S4 and S5/6

 

H/AH Maths

 

H/AH Music

Ms F McEachen

 

N5 Maths, S4 and S5/6

 

H/AH Music

Ms F McEachen

 

N5 Maths, S4 and S5/6

 

H/AH Music

Ms F McEachen

 

 

 

 

 

1

9.10 -10.00

2

10.00 - 10.50

3

11.05 - 11.55

4

11.55 - 12.45

5

1.25 2.15

6

2.15 – 3.05

7

3.05 – 3.55

Diardaoin

3 Cèitean

 

 

N5 Maths, S4 and S5/6

N5 Maths, S4 and S5/6

N5 Maths, S4 and S5/6

N5 Maths, S4 and S5/6

 

 

 

 

Dihaoine

4 Cèitean

 

 

Higher Human

English

Mr Graham

 

English S4, S5 Close Reading

Mrs MacKenzie

 

Higher Human

 

 

 

English

Mr Graham

 

English

Ms Kelman/

Ms Johnson Scottish text

 

English S4, S5 Close Reading

Mrs MacKenzie

English

Mr Graham

 

English

Ms Kelman/

Ms Johnson Scottish text

 

English S4, S5 Close Reading

Mrs MacKenzie

 

Diluain

7 Cèitean

Dùinte/

Closed

 

 

 

 

 

 

 

Dimàirt

8 Cèitean

In-Service

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9.10 -10.00

2

10.00 - 10.50

3

11.05 - 11.55

4

11.55 - 12.45

5

1.25 2.15

6

2.15 – 3.05

7

3.05 – 3.55

Diciadain

9 Cèitean

 

 

 

A/H Music

 

 

 

 

 

 

English

Mr Graham

 

N5 Chemistry

 

A/H Music

English

Mr Graham

 

N5 Chemistry

 

A/H Music

N5 Chemistry

 

 

A/H Music

 

Higher  Chemistry 

 

A/H Music

 

Fraingis Àrd-Ìre H. NicLeòid

Higher  Chemistry 

 

A/H Music

 

Fraingis Àrd-Ìre H. NicLeòid

 

 

Diardaoin

10 Cèitean

 

 

 

Graphic Communication (N5/High)

 

Graphic Communication (N5/High)

 

N5 Biology

Ms Clennell

 

Fraingis N5

H NicLeòid

 

N5 Biology

Ms Clennell

 

 

Dihaoine

11 Cèitean

Fraingis N5

F Moore/

H NicLeòid

Fraingis N5

F Moore/

H NicLeòid

 

 

 

 

 

Diluain

14 Cèitean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

9.10 -10.00

2

10.00 - 10.50

3

11.05 - 11.55

4

11.55 - 12.45

5

1.25 2.15

6

2.15 – 3.05

7

3.05 – 3.55

Dimàirt

15 Cèitean

N5 Biology

Ms Clennell

 

A/H Music

N5 Biology

Ms Clennell

 

A/H Music

N5 Biology

Ms Clennell

 

A/H Music

N5 Biology

Ms Clennell

 

A/H Music

Fraingis Àrd-Ire (H. NicLeòid)

 

 

Fraingis Àrd-Ire (H. NicLeòid)

 

 

 

Diciadain

16 Cèitean

 

 

 

 

 

 

 

Diardaoin

17 Cèitean

 

 

 

 

 

 

 

 

Dihaoine

18 Cèitean

Computing Science

N5 / Higher

 

Higher Chemistry 

 

Gàidhlig N5/H

Mrs Macdonald

Miss Burgess H

 

 

 

Computing Science

N5 / Higher

 

Higher Chemistry 

 

(N5) Design & Manufacture   

 

Gàidhlig N5/H

Mrs Macdonald

Miss Burgess H 

Computing Science

N5 / Higher

 

Higher Chemistry

 

(N5) Design & Manufacture

 

Gàidhlig N5/H

Mrs Macdonald

Miss Burgess  H

Computing Science

N5 / Higher

 

Higher Chemistry 

 

Gàidhlig N5/H

Mrs Macdonald

Miss Burgess H

 

 

 

N5 Chemistry

 

 

 

N5 Chemistry

 

 

 

 

1

9.10 -10.00

2

10.00 - 10.50

3

11.05 - 11.55

4

11.55 - 12.45

5

1.25 2.15

6

2.15 – 3.05

7

3.05 – 3.55

Diluain

21 Cèitean

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimàirt

22 Cèitean

 

 

 

 

 

 

ÀS4 Practical Cookery

ÀS4 Practical Cookery

A/H Music

 

A/H Music

 

A/H Music

 

Diciadain

23 Cèitean

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diardaoin

24 Cèitean

 

 

 

 

 

ÀS4 Practical Cookery

ÀS4 Practical Cookery

 

N5  Practical Woodworking

ÀS4 Practical Cookery

 

N5 Practical Woodworking