Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Taic a Bharrachd air Ùrachadh san t-Samhain ¦ Supported Study Updated November 2017

 

Tidsear / Cuspair

Teacher / Subject

Ìre ¦ Level

Latha ¦ Day

Rùm ¦ Room

Uair ¦ Time

Matamataig , Mrs Coghill

Suas gu Nàiseanta 5

Diluain

Rùm 208

3.05 – 4.05

Eaconomas Dachaigh,

Miss A MacDonald 

N5      

Diciadain     

  305                     

3.15 - 4.15        

 

Design & Manufacture

National 4/5

Wednesday

 

3.05 - 4.05

Ealain , Ms Macaulay

N5

Monday  – Thursday drop in sessions

314

Lunchtimes and

after school for 30 minutes

Ealain , Ms Macaulay

N5

Diciadain

314

3.05 – 4.05

History, Mrs Little,

Higher, National 5

Mondays and Wednesdays

223

3.05 - 4.05pm,

Biology, Ms Caimbeul

National 5

Friday

308

305 - 405

Biology Problem Solving

National 5

Tuesday Morning

308

8.30am until Reg

Saidheans Coimpiutaireachd

Mgr Combe

N5

Diluain

209

3.10 - 4:10

Bith-eòlas, Ms Clennell

Àrd Ìre

Diciadain

313

3.05 - 4.00f

Matamataig, Mr Smith

Higher

Diluain

204

3.05 -  4.05

Gàidhlig, Mgr Geddes

N5 agus Àrd Ìre

Dimàirt 

328

4.10 gu 5.10f

French, Mme Jebbari

Higher/ Advanced Higher

 

Wednesday

Thursday 

325

3.05 – 4.05pm

4.00 – 5.00pm 

French, Ms MacLeod

Nat 5

Tuesday

323

4.00 – 5.00pm

Ceòl

Àrd Ìre is Sàr Àrd Ìre

 

Dihaoine 

Ceòl

3.05 - 4.05

 

Ceòl

Nat 5

Dimàirt   (Lòn)                     

Ceòl

1.00 - 1.25

 

Grafaigs, Mgr Piondargas

N5 agus Àrd Ìre

Dihaoine

Grafaigs

3.05 – 4.05

Grafaigs, Mgr Piondargas

N5 agus Àrd Ìre

One Saturday a month

Grafaigs

9.00 – 12.00

Chemistry,  Mrs Molloy

N5

Thursday

302

4.00 – 5.00

Club Obair-Dachaigh Cuspairean tro Ghàidhlig

ÀS1 - 3

 

Any pupil is also welcome to join S1 – S3 Gaelic Medium Homework Club to access Computers and Printers on Mondays and Wednesdays after school

204

3.05 – 4.05