Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Òraid Theàrainteachd Sìobar na Nollaige ¦ Christmas Cyber Security Lecture

Deiseil agus deònach ron òraid!O chionn goirid bha sgoilearan ÀS3 agus ÀS4 a tha a’ dèanamh Saidheans Coimpiutaireachd mar chuspair air leth fortanach gun robh cothrom aca a’ dol gu Òraid Theàrainteachd Sìobar na Nollaige 2016. Bha na luchd-labhairt a’ bruidhinn mu chaochladh cuspairean inntinneach, nam measg beàrnadh, crioptachadh, faclan-faire làidir agus innealan glic a tha ceangailte ri an eadar-lìon. Chaidh briseadh a-steach gu coimpiutair agus camara lìn air beulaibh an èisteachd. Bha cuideachd farpais cheist ann aig an deireadh anns an do bhuannaich sinn duais!

Tha fadachd oirnn a dhol dhan ath thachartas.

Live hacking demonstration by Professor Bill BuchananRecently our S3 and S4 young people who study Computing Science as a subject were extremely fortunate to be able to attend the 2016 Christmas Cyber Security Lecture. The speakers covered a variety of interesting topics, including hacking, encryption, strong passwords and smart devices that are connected to the Internet. A computer and internet enabled security were live hacked in front of the audience. There was also a quiz at the end during which we won a prize!

We’re already looking forward to the next event.