Menu
Close Menu
Naidheachdan Àrd-sgoile ¦ Secondary News
Clàr-ama Taic Ionnsachaidh a' Mhàirt 2017 ¦ Supported Study March Timetable

Diluain – Dihaoine ¦ Monday-Friday

Latha

Uair

Cuspair

Tidsear

Rùm

Diluain

13.00 - 13.25

Ceòl N5 Èisteachd (revision)

Mrs Pearce/Ms Gray

217

Diluain

15.05 – 16.05

S1 – S3 Taic obair-dachaigh ¦ Homework Support

Ms MacNeil

209

Diluain

15.05 - 16.05

N5 Bith-eòlas

Ms Campbell

308

Diluain

15.05 – 16.05

Matamataig (All Levels)

Mr Smith

206

Diluain

15.05 – 16.05

Taic a bharrachd Ceòl (N5/H/AH)

Mrs Pearce/Ms Gray

217

Diluain

15.05 –16.05

Eachdraidh

Mrs Little

223

Diluain

15.05 – 16.05

Ealain 

Ms NicLeòid

312

Diluain 6mh & 20mh

15.05 - 16.05

Saidheans Coimpiutaireachd

Mgr Combe

204

 

 

 

 

 

Dimàirt

16.00-17.00

Taic Ionnsaichidh Fraingis (Nàiseanta 5)

Ms NicLeòid

212

 

16.00-17.00

Practical Cookery

Ms NicDhòmhnaill

303

 

16.00-17.00

Beurla (Nàiseanta 5)

Mgr Miller

224

 

 

 

 

 

Diciadain

15.05 – 16.05

S1 – S3 Taic obair- dachaigh ¦ Homework support

Ms NicDhòmhnaill / Mgr Combe

Leabharlann

 

Diciadain

15.05 -16.05

Eachdraidh

Mrs Little

223

Diciadain

15.05 -16.05

Fraingis/Spàinntis (Nàiseanta 5-Àrd Ìre)

Mme Jebbari

225

Diciadain

15.05 -16.05

Taic a Bharrachd Fiosaig N5/H

Mgr Shand

306

Diciadain

15.05 -16.05

N5 Cruinn-eòlas

Ms Sinclair

221

Diciadain

15.05 -16.05

Bith-eòlas –(Nàiseanta 5)

Ms Caimbeul

308

 

 

 

 

 

Diardaoin

16.00 – 17.00pm

Beurla Àrd Ìre

Ms Kelman

224

 

 

 

 

 

Dihaoine

8.30 – 9.00am

Bith-eòlas –problem solving

Ms Caimbeul

308

Dihaoine

15.05 -16.05

Ealain 

Ms NicLeòid

312

Dihaoine

15.05 -16.05

Dealbh is dèanamh, Grafaigs (N5 / H)

Mgr Piondargás

Mgr Moireastan

216

Dihaoine

15.05 -16.05

Ceòl Àrd Ìre Èisteachd (revision)

Mrs Pearce

217

Dihaoine

15.05 -16.05

Cruinn-eòlas Àrd-Ìre

Ms Sinclair

221

Dihaoine 3mh & 24mh

15.05 -16.05

N5 Deilbh & Dèanamh, N5 Grafaigs, N5 Obair Fiodh, ÀI Grafaigs

Mgr Piondargás

Mgr Moireastan

216

Disathairne ¦ Saturday

04/03/17

9.15m – 10.45m

N5 Bith-eòlas

Ms Caimbeul

308

 

9.15m -12.00f

Ealain (N5 / H)

Ms NicLeòid

312

11/03/17

9.15m -10.45m

N5 Bith-eòlas

Ms Caimbeul

308

 

9.15m - 12.00f

Ceimigeachd

Mrs Molloy

302

 

9.00m – 12.00f

N5 Deilbh & Dèanamh, N5 Grafaigs, N5 Obair Fiodh,

ÀI Grafaigs

Mgr Piondargás

Mgr Moireastan

216

 

18/03/17

9.15m - 10.45m

N5 Bith-eòlas

Ms Caimbeul

308

 

9.15m - 12.00f

Ceimigeachd (N5 / H)

Mrs Molloy

302

 

25/03/17

9.15m - 12.00f

Chemistry (N5 / H)

Mrs Molloy

302

 

9.15m -12.00f

Ealain (N5 / H)

Ms NicLeòid

312

 

10.00m-12.30f

Eaconamas Dachaigh

Ms NicDhòmhnaill

303