Menu
Close Menu
Naidheachdan ¦ News
Bhideo Campa Moldova ¦ Moldova Summer Camp Video

Miss NicAmhlaigh sa Bhun-sgoil: "Seo blas bheag na bha a dol air adhart aig a champa ann am Moldova :) Leis an t-airgead a chruinnich an sgoil b' urrainn dhuinn latha a bharrachd a dhèanamh sa champa :) Taing mhòr airson ur taic."

Miss MacAulay in the Primary School: "Here is a wee taste of what we got up at our camp in Moldova. With the money the school raised we were able to add an extra day to the camp :) Thank you so much for all your generous support."