Menu
Close Menu
Naidheachdan ¦ News
Aithisg Sgoile BBC 2016 ¦ BBC School Report 2016

Chan fhada gus am bi sgoilearan a' craoladh na naidheachdan air 10mh Màirt 2016 nuair a bhios Aithisg Sgoile BBC ann. Cumaibh sùil air ar làrach-lìn agus san eadar-àm seo fiosrachadh bho an-uiridh.


Young people from this school will be making the news for real on 10th March 2016 as they take part in BBC News School Report. We aim to publish the news by 1600 GMT on the News Day, so please keep an eye on our website. In the meantime, take a look at what our young people produced last year (in Gaelic).