Menu
Close Menu
Naidheachdan Bun-sgoile ¦ Primary News
Cuairt litir a' Mhàirt 2017 ¦ Newsletter March 2017 - 31/03/2017 17:01:11
An seo ann an cruth PDF ¦ Here as PDF file ... (Read more)
Cuairt gu Moldobha An-uiridh ¦ Trip to Moldova Last Year - 14/03/2017 12:11:42
Seo bhideo beag mun champa san robh Miss Macaulay an sàs samhradh sa chaidh ann am Moldobha. Mòran taing dhuibh uile. Leis an t-airgead a chruinnich SGG chuir sinn 7 duine deug dhan champa! Here ... (Read more)
Clàrachadh airson Clas 1 Lùnastal 2017 ¦ Primary 1 Enrolment for August 2017 - 20/12/2016 15:51:09
Enrolment will take place in Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu on Week beginning Monday 9th January 2017 until Friday 13th January 2017 Children must have attained ... (Read more)
Cuairt litir an Dàmhair ¦ October Newsletter - 25/11/2016 14:35:02
An seo ann an cruth PDF ¦ Here in PDF format ... (Read more)
Làithean Fosgailte ¦ Open Days - 13/09/2016 11:49:47
For Prospective Parents Bun-sgoil ¦ Primary Thurs 6 October 2016 at 9:30am Thurs 13 October 2016 at 13:30pm Nach tig sibh ann! ¦ All welcome ... (Read more)
Fios An Lùnastal 2016 ¦ Communication August 2016 - 15/08/2016 16:05:51
https://www.facebook.com/TabaraCrestinaNisporeniScotiaMoldova/videos/vb.236898223075792/993297050769235/?type=2&theater Fiosrachadh an seo (cruth PDF) ¦ Information here (PDF format) ... (Read more)
Sports day information - 07/06/2016 16:19:37
Sports Day Information.... http://www.glasgowgaelic.glasgow.sch.uk//Websites/SchMixedGlasgowGaelic/UserFiles/file/Sports%20Day%20Flyer.pdf ... (Read more)
Saturday Club - 03/06/2016 11:17:04
Saturday Club information...... http://www.glasgowgaelic.glasgow.sch.uk//Websites/SchMixedGlasgowGaelic/UserFiles/file/2016%20P1%20Parents%20flyer.pdf ... (Read more)
Dates for Your Diary - 01/06/2016 14:29:05
Dates for Your Diary...... http://www.glasgowgaelic.glasgow.sch.uk//Websites/SchMixedGlasgowGaelic/UserFiles/file/Deitichean%20an%20t-ogmhios.pdf ... (Read more)
Device Squad - 26/04/2016 13:29:17
A’ sireadh theaghlaichean! Tha Bees Nees Media a’ clàradh paidhleit airson sreath ùr de phrògraman airson a’ BhBC, fon ainm Luchd-saoraidh nan Sgrìnichean . Càite bheil ... (Read more)
Website being Updated - 29/02/2016 14:49:57
Our Website being updated check here ... (Read more)