Fàilte gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu! 
Fàilte gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu!

Fàilte gu Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu!

  

 

Teachdaire bhon Cheannard

Message from the Head Teacher

  

 

 

 

Latest News with Summary 
Latest News with Summary
New National Qualifications - a guide - 05/04/2014 18:36:00
Getting ready for new National Qualifications - support available on Parentzone.  The link has been added to under Parantan/Parents link. Watch out for new pages on  Parentzone ... (Read more)

NAIDHEACHADH NA CÀISGE - 04/04/2014 13:58:09
 Airson Fiosachadh An Giblean  2014 /  For April information Gliog an Seo /Click Here ... (Read more)

MÒD IONADAIL DHÙN ÈIDEANN - 14/03/2014 16:22:59
  MÒD IONADAIL DHÙN ÈIDEANN EDINBURGH LOCAL MOD   DISATHAIRNE 26 GIBLEAN 2014 SATURDAY 26 APRIL 2014 ... (Read more)

Dè Tha Dol? Àrdsgoil: Màrt - 10/03/2014 20:17:35
 Airson dè tha dol ùr aig an àrdsgoil fhaicinn brùth air Naidheachan agus an uairsin air Àrdsgoil –Bulletin. To see the most recent Highschool Dè ... (Read more)

Fiolm G - 04/02/2014 13:34:17
Tha ar caraidean san àrd sgoil air a bhith ag obair gu math trang a bhith ag ullachadh fiolman goirid airson am farpais Fiolm G.  Airson duais fhaighinn tha e cudthromach gum bi sinn a’ ... (Read more)

Music and Drama sub group meeting - 04/01/2014 18:15:13
The first meeting of 2014 of the Music and Dram sub group will be held on the 15th of January. All welcome. If you want to attend please let us know in advance at sggmandd@gmail.com so we know how ... (Read more)

Bugsaidh MacEòin - 03/06/2013 23:01:47
 Rinn a’ clann bho clas 5 agus 6 fìor mhath aig am fèis drama seachdainn sa chaidh.  Rinn iad dealbh-cluich stèidhte air Bugsy Malone leis an ainm ùr Bugsaidh ... (Read more)

View all stories...
Mìosachan/Calendars 
Mìosachan/Calendars

Làithean Saora/School Holidays 2013-2014 click here

Transition Calender Sgoil àraich – Bunsgoil 2013-14 Click here

Transition Calender  Bunsgoil- Àrdsgoil 2013-14 Click here

 

Contact Details 
Contact Details

Glasgow Gaelic School
147 Berkeley Street
Glasgow
G3 7HP

Tel: 0141 276 8500
email: Headteacher